bulletสินค้าทั้งหมด
bulletผลงานของลูกค้า
bulletเรื่องน่ารู้กับ Starry
ผลงานของลูกค้า Starry

กระจกสเตนกลาส (Stained Glass) ของ Starry Door  

เป็นกระจกตกแต่ง 3 ชั้น ตรงกลางเป็นกระจกเงาเจียปลี สีทอง สีเขียวมรกต สีน้ำเงินไพลิน  

เจียระไนลวดลายกระจกที่สวยงาม ประณีต มีมุมเหลี่ยม
แล้วนำมายึดด้วย รางทองเหลืองแท้ และประกบด้วยกระจกนิรภัย Tempered Glass 
ซึ่งเป็นกระจกชนิดรับแรงกระแทกได้มากกว่ากระจกธรรมดาถึง 5 เท่าทั้ง 2 ด้าน
ทำการไล่อากาศออกด้วยความร้อนโดยช่างผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แล้วจึงทำการผนึกด้วย Sealant Tape ซึ่งมีความหนารวม 2 cm.


จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้เกิดระบบสูญญากาศขึ้นระหว่างกระจก
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการขึ้นสนิมหรือความดำหมองของรางทองเหลือง  

จึงทำให้กระจกมีความเงางามตลอดอายุการใช้งาน
ทั้งยังช่วยป้องกันเสียงและลดความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องอีกด้วย

 

                       

       เจียปลีสีทอง               เจียปลีสีเขียวมรกต         เจียปลีสีน้ำเงินไพลิน

 

Product Galleryผลงานของลูกค้า article
วันที่ 26/07/2017   10:28:13

ผลงานของลูกค้า STARRY DOOR

 

1
[Go to top]