GOLD SERIES STAINED GLASS

กระจกรางทอง


ขอขอบคุณภาพผลงานจริงจากร้านฉัตรสุวรรณบานประตู จังหวัดมุกดาหาร

ขอขอบคุณภาพผลงานจริงจากร้านฉัตรสุวรรณบานประตู จังหวัดมุกดาหาร

IMG_8758.jpg

ผลิตจากรางทองเหลืองแท้ ให้สีทองอร่าม ไม่เกิดสนิม ดีไซน์เน้นการสะท้อนของแสง ให้ความหรูหรา ระยิบระยับ